Franchise consultancy

Heijnes Franchise Consultancy (H.F.C.) is het bedrijfsonderdeel dat gespecialiseerd is in de advisering van organisaties die voor hun bedrijfsvoering gebruik (willen) maken van een vorm van commerciлle samenwerking met andere marktpartijen. Dat kan zijn in de vorm van franchising, via een licentieconstructie, via agenturen of een joint venture.

 

 

De adviseurs van Heijnes Franchise Consultancy zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en hebben naast de theoretische kennis ook de praktische ervaring die nodig is om organisaties doeltreffend te kunnen ondersteunen.

Heijnes Franchise Consultancy biedt haar diensten niet alleen aan bestaande samenwerkingsverbanden aan, maar is tevens in staat om ondernemingen behulpzaam te zijn bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld een franchiseformule. Een uniek idee of product kan al voldoende zijn om een dergelijke formule te ontwikkelen.

Ook organisaties die een masterfranchise-licentie van bijvoorbeeld een buitenlandse franchisegever hebben verkregen, kunnen door ons worden geadviseerd.

Heijnes Franchise Consultancy verkrijgt met enige regelmaat vanuit het buitenland de opdracht om een masterfranchise-licentie in Nederland, of de Benelux, te verkopen.

Onze dienstverlening bestaat verder uit ondermeer de volgende diensten:

  • begeleiden van commerciлle samenwerkingsverbanden;
  • ontwikkelen van franchiseformules en de volledige implementatie daarvan;
  • verkoop van buitenlandse masterfranchise-licenties;
  • opstellen van het franchise ondernemingsplan;
  • werving & selectie van franchisenemers;
  • vestigingsplaatsonderzoek;
  • samenstellen van het franchise handboek;
  • advisering bij het verkrijgen van een financieringsarrangement bij een bank waardoor nieuwe franchisenemers eenvoudiger kunnen toetreden.